Naziv Opis
Tisa
Reka Tisa je najduža pritoka Dunava, sa ukupnom dužinom od oko 966 km. Nastaje u Ukrajini, u zapadnim Karpatima, spajanjem Crne Tise i Bele Tise. Protiče kroz Ukrajinu, Slovačku, Rumuniju, Mađarsku i Srbiju. Uliva se u Dunav kod Starog Slankamena.
U Srbiji, tok Tise iznosi 168 km. Najveća pritoka Tise je Mureš. Značajniji gradovi na Tisi su Tokaj, Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej.
Tisa predstavlja prirodnu granicu između Bačke, na desnoj, i Banata na levoj obali, a pošto dodiruje i Srem na ušću kod Starog Slankamena, predstavlja pravu vojvođansku reku.
Sava
Reka Sava je 945 km duga reka koja nastaje spajanjem reka Sava dolinka (izvire na Kranjskoj gori) i Sava bohinjka (izvire južno od Triglava) kod Radovljice u Sloveniji. U Dunav se uliva kod Beograda.
Protiče kroz četiri zemlje: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Najveće pritoke u Srbiji su Drina i Kolubara. Značajni gradovi na toku Save kroz Srbiju su Sremska Mitrovica, Šabac i Beograd.
U slivu Save proglašena su četiri ramsarska područja: Cerkniško jezero (Slovenija), Lonjsko polje (Hrvatska), Bardača (BiH) i Obedska bara (Srbija).
Drina
Reka Drina duga je 346 km, a nastaje spajenjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja u Crnoj Gori. Protiče kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Drina je najveća pritoka reke Save, u koju se uliva blizu Sremske Rače. Dužina toka Drine kroz Srbiju je 220 km.
Veći gradovi kroz koje protiče Drina su Foča, Goražde, Višegrad, Bajina Bašta i Zvornik.
U letnjim mesecima organizuje se splavarenje na Drini, turističko-rekreativna manifestacija "Drinska regata" i "Spust niz Drinu" .
Velika Morava
Reka Velika Morava nastaje spajanjem Zapadne Morave i Južne Morave kod Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru između Smedereva i Kostolca. Morava je zajedno sa Zapadnom Moravom, najveća srpska reka.
Dužina Velike Morave je 185 km, sa Zapadnom Moravom je 493 km.
Najudaljeniji izvor vode za moravski sliv je reka Ibar, desne i najveća pritoka Zapadne Morave. Zajedno kao sistem Ibar - Zapadna Morava - Velika Morava predstavljaju rečni sistem dužine 550 km, najduži na Balkanu.
Pritoke Velike Morave su: Jovanovačka reka, Crnica, Ravanica, Resava i Resavica, Kalenićka reka, Lugomir, Belica, Osaonica, Lepenica, Rača i Jasenica. Pre ulivanja u Dunav, Velika Morava se račva, čineći 47 km dug rukavac pod nazivom Jezava, koji se uliva u Dunav odvojeno pošto se prethodno spoji sa rekom Raljom.
Dunav
Dunav je evropska reka koja svojom dužinom od 3505 km plovnog puta spaja Atlantik i Mediteran, povezuje zapad i istok Evrope. Nastaje od reke Brege i Brigaha koje izviru na planini Švarcvald u Nemačkoj i uliva se u Crno more na prostoru Rumunije. Na svom toku kroz Srbiju, dugom 588 km, Dunav se proteže od tromeđe Srbije, Mađarske i Hrvatske do ušća Timoka, na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije. Glavne pritoke u Srbiji su mu reke Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera i Timok. Kanal Dunav - Tisa - Dunav je jedinstveni sistem kanala protiv poplava, za navodnjavanje zemljišta, kao plovni put, za turizam, lov i ribolov.

Naziv Mesto Kontakt
Ludaško jezero
Prespanska 12, 24414 Hajdukovo
JP "Palić - Ludaš"
Vizitorski centar Ludaš
+381 24 754 000
www.ludas.rs
Palićko jezero
Kanjiški put 17a,
24413 Palić
JP "Palić - Ludaš"
+381 24 753 121
www.palic.rs
Belocrkvanska jezera
Proleterska 2,
26340 Bela Crkva
TO opštine Bela Crkva
+381 13 851 777
turizambc@gmail.com
www.belacrkvato.org
Srebrno jezero
Srebrno Jezero

12220 Veliko Gradište

Silver Lake Resort
+381 12 719 50 72, + 381 12 719 50 73, + 381 12 719 50 74
office@danubiapark.com
www.srebrnojezero.com
Borsko jezero
Borsko jezero bb,
19210 Bor
TO opštine Bor
kontakt@borskojezero.info
www.borskojezero.info
Vlasinsko jezero
16210 Vlasotince

Naziv Mesto Kontakt
Carska bara
Beloblatski put bb,
23224 Lukino Selo
Ribarsko gazdinstvo "Ečka"
+381 23 884 028
www.ribnjakecka.com
Obedska bara
Parobrodska 2,
22000 Sremska Mitrovica
JP "Vojvodinašume"
Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica"
+381 22 622 111, faks 612 949
www.vojvodinasume.rs