Opština Zubin Potok je najzapadnija od tri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova i Metohije. Površina joj je 335 km² i obuhvata 64 sela, od kojih su neka daleko u planini i teško pristupačna zimi. Broj katastarskih opština je 28, a procenat poljoprivredne površine je 30,3. Reka Ibar protiče sredinom opštine od zapada ka istoku, i na njoj se nalazi i veštačko jezero Gazivode, dugo 35 kilometara. Ova opština je formirana 1987. godine izdvajanjem naselja iz tadašnje opštine Titova Mitrovica (Sl. list SAP Kosova; 09/87), mada je ta opština postojala sve do 1965. godine u današnjim granicama, kada je ukinuta i pripojena opštini Kosovska Mitrovica.