Opština Vrbas nalazi se u samom središtu Bačke. Prvi pisani dokument o Vrbasu pod ovim imenom potiče iz 1387. godine . Arheološka istraživanja , međutim otkrivaju tragove značajnih naselja još u neolitu (5000. god. do 2500. god. p.n.e.) , bronzanom dobu ( oko 1800. god. p.n.e.) i ranom srednjem veku. Stanovništvo je dugo bilo uglavnom slovensko , odnosno srpsko. Značajnije promene u strukturi stanovništva nastaju naseljavanjem Rusina i Nemaca u 18. veku i Mađara krajem 19. veka. Danas u opštini živi oko 45000 stanovnika.

Opštinu čini grad Vrbas sa 25000 stanovnika i 5 naseljenih mesta : Bačko Dobro Polje, Zmajevo , Ravno Selo , Savino Selo i Kucura. Vrbas ima izuzetan položaj , kao značajan saobraćajni čvor u kome se ukršta više drumskih, železničkih i vodenih puteva. Najznačajniji su auto-put E – 75 i međunarodna pruga Beograd – Budimpešta – Beč, koji povezuju Srbiju sa Evropom , što Vrbasu pruža značajan potencijal tranzitnog turizma. Udaljenost od glavnog grada je 130 km,a od Novog Sada 47 km. Vodene tokove čine kanali hidro sistema DTD u ukupnoj dužini od 39 km i reka Jegrička. Jegrička je akvatički ekosistem velike vrednosti , a deo Jegričke koji prolazi kroz opštinu zaštićen je prvim stepenom zaštite kao prirodno dobro.