Tutin se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, od Beograda je udaljen nešto više od 300 kilometara. Površina opštine je 741 kilometar i obuhvata 99 naselja, sela i zaselaka, čija je prosečna nadmorska visina oko 1.000 metara. Opština Tutin je u Raškom okrugu a sedište joj je gradsko naselje Tutin. Ovo naselje je velikim delom naseljeno Bošnjacima, a u poslednja tri popisa, primećen je porast u broju stanovnika. Tutinu prirodni pejzaž daju Pešterska visoravan, Tutinska kotlina, planina Mokra gora, jezero Gazivode, reke Ibar i Vidrenjak, Godovska i Smolućka pećina.