Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja zauzima severni deo Srbije. Geografski položaj Opštine je izvanredan - nalazi se između dva najveća grada u zemlji, tačnije 30 km je udaljena od glavnog grada Beograda i 40 km od Novog Sada. Sve važne saobraćajnice presecaju Opštinu Stara Pazova i to: autoput Beograd – Zagreb (E 70) - Koridor 10, autoput Beograd – Novi Sad (E75), magistralni put M-22/1, i regionalni putevi R-106, R-121. Opština obuhvata 9 naseljenih mesta od kojih su tri urbanog tipa - Stara Pazova, Nova Pazova i Novi Banovci, a preostalih šest su ruralnog karaktera - Golubinci, Vojka, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Krnješevci. Svako od pomenutih naseljenih mesta ima svoju mesnu zajednicu. Prema poslednjem popisu stanovništva održanom u aprilu 2002, broj stanovnika opštine Stara Pazova dostigao je 70 000. Gustina naseljenosti iznosi 200 stanovnika na km2. Značajno je istaći višenacionalnu strukturu stanovništva - osim Srba koji predstavljaju većinu (81,16%), u opštini Stara Pazova žive i Slovaci (8,86%), Hrvati (2,38%), Mađari, Romi i drugi. Takođe, postoje verski objekti pravoslavne, katoličke i evangelističke veroispovesti.

Opština Stara Pazova se ponosi svojim multikulturalnim bogatstvom. Folklorni ansambli, pozorište, horovi i drugo su veoma popularni, a neki od njih postigli su uspeh čak i u inostranstvu. U Opštini postoji nekoliko centara za kulturu, a biblioteka »Dositej Obradović« sa svojom 130-godišnjom tradicijom, ima svoja odeljenja u svim naseljima. Takođe, postoji i veliki broj udruženja građana. Što se tiče informisanja, najznačajnija je lokalna radio stanica »Radio Stara Pazova« koja pruža 24-časovni program na srpskom, slovačkom i romskom jeziku. Najznačajniji kulturni događaji koji se dešavaju u opštini Stara Pazova su sledeći: Prolećni festival (mart-april) – folklori, pozorišne predstave itd, Slovački pozorišni festival za decu (juni) i Festival amaterskih pozorišta Vojvodine (juni).