Opština Srbobran se nalazi u Vojvodini i zauzima središnji deo Bačke na površini od 284 km2. Opštinu čine tri naselja: Srbobran, Turija i Nadalj. Naselje Srbobran udaljeno je od Beograda 120 km. Veći deo naselja leži na levoj, a manji na desnoj obali Velikog Bačkog Kanala. Sa severa i istoka Srbobran je opasan meandrom rečice Krivaje, koja se kod Turije uliva u veliki Bački kanal. Geografski položaj Srbobrana je veoma povoljan. Vodenim putem tj. Velikim Bačkim kanalom, Srbobran je preko Dunava i Tise povezan sa svetskim vodenim putevima. Važna su i dva suvozemna puta, koji se ukrštaju u samom centru Srbobrana. Meridijanskog pravca je međunarodni put koji povezuje srednju i južnu Evropu. Uporedničkog pravca je put Sombor - Bečej, koji povezuje Podunavlje i Potisje. Najstariji pisani podatak o naselju je iz 1338., pod nazivom Sentomaš (Sveti Toma). Srbobran ima oko 14.000 stanovnika, srpske nacionalnosti (70%) i mađarske nacionalnosti (30%).