Srbica je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Srbiji, koji se nalazi u centralnom delu AP Kosovo i Metohija i pripada Kosovskomitrovačkom okrugu. Prema podacima popisa stanovništva 2011. godine, u Srbici je popisano 6.612 lica. Atar naselja se nalazi na teritoriji katastarske opštine Srbica površine 466 ha. Varoš je osnovana 1924. godine sa oko 30 kuća Srba i Crnogoraca. U naselju postoji srpsko groblje i spomenik palim i ubijenim borcima protiv albanskih fašista u Drugom svetskom ratu. Srbica je smeštena južno od Kosovske Mitrovice na glavnom magistralnom putu koji je povezuje sa Peći, a sam grad je središte brdske oblasti Drenica.