Opština Šid je opština u Republici Srbiji. Nalazi se u AP Vojvodina i spada u Sremski okrug. Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 687 km². U jugozapadnom delu Vojvodine, kraj magistralne pruge Beograd - Zagreb, prostire se opština Šid s naseljenim mestima: Batrovci, Ilinci, Morović, Jamena, Višnjićevo, Kukujevci, Adaševci, Bačinci, Erdevik, Ljuba, Sot, Vašica, Berkasovo, Gibarac, Molovin, Bingula, Bikić Do i Privina Glava. Južno od Šida na udaljenosti 9,6 kilometara nalazi se moderan auto−put koji povezuje Srednju i zapadnu Evropu sa Jugoistočnom Evropom i Bliskim istokom.

U Šidu i okolini privlačne su prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti - praistorijsko nalazište Gradina na Bosutu, ostaci grada i crkve u Moroviću, crkva u Molovinu, srednjevekovni grad Berkasovo, grob Filipa Višnjića u Višnjićevu, galerija Save Šumanovića i Ilijanum u Šidu. Grobnica palih boraca na Sremskom frontu i dr. Razvijena je poljoprivreda, industrija, trgovina, uslužne delatnosti i saobraćaj. Poznati su poljoprivredo-industrijski kombinat i hemijska industrija. U ovom delu Srema na domaku Fruške gore poznata su lovišta, izletište Lipovača i manastir Privina Glava.