Sečanj je prigranična, ravničarska opština. Smeštena je u ekološkoj akumulativnoj ravnici Banata izmedu opštine Žitište, Zrenjanin, Kovačica, Alibunar i Plandište i državne granice prema Rumuniji. Prostire se na površini od 523 km2 sa 11 naseljenih mesta (35 km2) u kojima živi 16.377 stanovnika. Udaljen je od Beograda 90 km,a od Novog Sada 84 km. U reljefu opštine Sečanj diferenciraju se tri morfološke celine: Banatska lesna zaravan, Itebejska depresija i Aluvijalna ravan Tamiša. Centralno mesto u reljefu zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže. Opština Sečanj se nalazi u umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,2 C, i ona predstavlja jedan od najvetrovitijih delova Vojvodine (jugoistočni vetar-košava). Prirodne pogodnosti, arheološki i arhitektonski spomenici kulture i geostrateški položaj opštine pružaju mogućnost razvoja lovnoog, sportsko-ribolovnog, tranzitnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog i boravišnog vida turizma. Infrastrukturno opština je veoma dobro povezana sa ostalim opštinama, ali je infrastrukturno nepovezana i izolovana u odnosu na susednu državu, Rumuniju.