riština se nalazi u severnom delu Kosovske kotline, ispod planine Grmije. Grad ima dobar geografski položaj, jer leži na raskrsnici važnih puteva koji vode za Skoplje, Prizren i Albaniju, Peć i Crnu Goru, Kosovsku Mitrovicu, Novi Pazar, Kraljevo, Niš i Gnjilane. Iz Prištine se pruža pogled na planinu Goleš, koja se nalazi 13 kilometara zapadno od grada. Blizu Prištine su dve velike varošice, Obilić i Kosovo Polje. Naglim prilivom albanskog stanovništva s Kosova i Metohije i iz Albanije, posle dolaska međunarodnih snaga u ovu srpsku pokrajinu, 1999. godine, Priština se toliko proširila, da je zapravo spojena sa Kosovim Poljem, Orlovićem, Čaglavicom i Gračanicom.