Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom Sremu okrug Sremski. Opština je nastala 1960. godine sa perifernih delova bivših srezova: Ruma, Stara Pazova i Zemun. Obuhvata površinu od 483,65 km2 i ima 21.506 stanovnika. Čine je 15 naseljenih mesta, a sedište je u naselju Pećinci. Udaljenost od Beograda (47 km) joj daje povoljan položaj. Na teritoriji Opštine je i specijalni rezervat prirode Obedska bara, koji zajedno sa 11000 ha šuma čini njen poseban prirodni resurs. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora u njenom južnom delu. Smeštena je na evropskom koridoru E10 na 24. kilometru autoputa od Beograda ka Zagrebu, i deset kilometara od međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla".