Opština Paraćin pripada Pomoravskom upravnom okrugu. Nalazi se u središnjem delu centralne Srbije na reci Crnici, na 156 km južno od Beograda, ka Nišu na međunarodnom Auto putu E-75 (Koridor 10). Sačinjava je 34 naseljenih mesta,a njeno sedište je smešteno u Paraćinu. Opština Paraćin zahvata deo bogatog i plodnog Srednjeg Pomoravlja. Na površini od 542km2 ima oko 58.000 stanovnika Teritorija opštine Paraćin se spušta od Kučajskih planina na istoku prema Velikoj Moravi na zapadu, ispresecana tokovima reka Crnice i Grze. GradParaćin centar opštine se nalazi 3,5 km od desne obale Morave, na reci Crnici koja protiče kroz centar grada.