Orahovac je grad i opština na Kosovu koja se nalazi na 42.41° N 20.66° E. . Opština pokriva područje od oko 276 kvadratnih kilometara i sadrži 35 sela. Godine 2003. u gradu je bilo oko 23.800 stanovnika, dok je u opštini bilo 73.700. Nominalno pripada srpskoj autonomnoj provinciji Kosovo i Metohija ali njome upravlja UN nakon Kosovskog rata 1999. godine. U Opštini Orahovac postiji srpska enklava u kojoj živi oko 1.100 stanovnika. 400 ih žive u gradu Orahovac i 700 u selu Velika Hoča, koje se nalazi 4 kilometra od Orahovca.