Opština Obilić je opština u Srbiji osnovana 23. juna 1988. godine, a počela da funkcioniše 27. novembra 1989. godine. Ova opština, zajedno sa opštinama Kosovo Polje i Novo Brdo, nastala je 2. jula 1988. godine od naselja tadašnje opštine Priština (Sl. list SAP Kosova; 18/88).