Novi Pazar je grad u Raškom okrugu, na reci Raškoj, u središtu Novopazarskog Polja ili staroga Rasa. Novi Pazar se nalazi se na 290 km južno od Beograda, na deonici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 m. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni.

Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija, na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostor ima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalnih i mineralnih izvora (Novopazarska i Rajčinovića banja i Slatinski i Deževski kiseljak). Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj - proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma. Prema zvaničnom popisu iz 2002. godine, opština Novi Pazar ima 85.996, a sam grad 54.604 stanovnika. Etnički sastav stanovništva čine Srbi sa 22.36%, Bošnjaci sa 75.37%, Crnogorci sa 0.27%, Albanci sa 0.25% i ostali sa 1.75%.