Područje opštine Novi Kneževac, sa selima Banatsko Aranđelovo, Krstur, Đala, Majdan - Rabe, Podlokani Firić, graniči se na krajnjem severu Vojvodine s Mađarskom i Rumunijom. Udaljenost od Beograda je 174 km,a od Novog Sada 109 km. Po istorijskim izvorima ovo mesto se nazivalo Turska Kanjiža. Veći ekonomski značaj Novi Kneževac ima u XVIII veku za vreme vojne granice. Monumentalni spomenik palim borcima (rad Aleksandra Zarina), u parku na obali Tise, podseća na borbu naroda ovog kraja za slobodu. Novi Kneževac ima privlačnu okolinu s rekom Tisom, ribnjacima i izletištima. U poljoprivredi ovoga kraja čuvena je prerada paprike. Novi Kneževac je saobraćajno dobro povezan putevima, a s Kanjižom i dalje prema severu mostom na Tisi.