Opština Nova Varoš se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, u Zlatiborskom okrugu. Nova Varoš je smeštena na sredini magistralnog puta Beograd - Bar, na nadmorskoj visini do 1000 m. Nad njom se izdiže planina Zlatar, sa najvišim vrhom od 1627 m. Sama novovaroška opština obuhvata površinu od 584 km2. Kod naselja Kokin Brod, 11 kilometara severno od Nove Varoši ka Zlatiboru, podignuta je naveća nasipna evropska brana (hidrocentrala) visine 83 metra i tako je u dolini Uvca stvoreno Zlatarsko jezero (ili jezero Kokin Brod), površine 25 km2, dugačko 30 kilometara, sa akumulacijom od preko 400 miliona kubnih metara vode. Nova Varoš je izrazito brdsko-planinsko područje. Najniža nadmorska visina je na obali Lima, 436m, a najviša na Zlataru, Golo brdo 1626 m. Teritorija opštine ima površinu od 581,47 km2 i "presečena je" na dva, skoro jednaka dela sa tri akumulaciona jezera na reci Uvac (Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko). Nova Varoš se nalazi na magistralnom putu M-21, koji povezuje Beograd sa crnogorskim primorjem.Udaljenost od glavnog grada iznosi 221 km. Sa susednim opštinama povezana je regionalnim putevima. Centri mesnih zajednica delimično su povezani asfaltnim putevima sa središtem opštine, dok je putna mreža unutar mesnih zajednica nerazvijena. Pruga Beograd-Bar je od grada udaljena 15 km. Prema popisu iz 2002. godine, Nova Varoš ima 19982 stanovnika, od kojih oko polovina živi u seoskim sredinama, dok druga polovina živi u gradu. Opština se sastoji od 32 naseljena mesta, organizovana u 13 mesnih zajednica. U Novoj Varoši je naseljeno 18001 Srba, 1028 Bošnjaka, 502 Muslimana i 451 pripadnik drugih etničkih zajednica.