Nišavski okrug se nalazi u jugoistočnom delu Republike Srbije. Obuhvata teritoriju grada Niša sa 5 gradskih opština, Opštine Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig. Po veličini je drugi u Republici Srbiji, sa teritorijom od 7.292 kvadratnih kilometara i 381.757 stanovnika (prema popisu od 2002. godine) i predstavlja drugi okrug u Srbiji po veličini. Nalazi se na raskrsnici balkanskih i evropskih puteva koji povezuju Evropu sa Bliskim istokom i od davnina važi za kapiju Istoka i Zapada. Kao saobraćajni čvor evropskih putnih i železničkih pravaca, sa međunarodnim aerodromom u Nišu, koji se nalazi u severnoj zoni grada Niša sa odličnim tehničkim i meteorološkim uslovima za obavljanje putničkog i robnog vazdušnog saobraćaja, lako je dostupan iz svih pravaca. Niš, kao savremeni univerzitetski grad, istovremeno je prirodni, društveni, privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturni i sportski centar jugoistočne Srbije. Grad Niš je jedan od najstarijih gradova na Balkanu. Područije grada zahvata površinu od 596,71km, na kome se nalazi pet opština - Palilula, Pantelej, Medijana, Crveni Krst i Niška Banja sa svojih 68 prigradskih i seoskih naselja.

Niš ima 255.518 stanovnika i treći je po veličini u zemlji, najveći grad centralne Srbije i sedište Nišavskog okruga. Niš se nalazi na raskrsnici balkanskih i evropskih puteva koji povezuju Evropu sa Bliskim istokom i od davnina važi za kapiju Istoka i Zapada.Udaljenost od glavnog grada iznosi 235 km. Niš je administrativni centar Nišavskog okruga i regionalni centar jugoistočne Srbije. Geografski, Niš se nalazi na raskrsnici najvažnijih balkanskih i evropskih saobraćajnih pravaca. U Nišu se magistralni pravac, koji vodi sa severa, dolinom Morave iz pravca Beograda, račva na pravac ka jugu, dolinom Vardara prema Solunu i Atini, i pravac ka istoku, dolinom Nišave i Marice prema Sofiji, Istanbulu i dalje ka Bliskom Istoku. U Nišu se odvajaju i putevi ka severozapadu (prema Zaječaru, Kladovu i Temišvaru) i ka jugozapadu (prema Jadranskom moru). Svi ovi putni pravci bili su poznati još od najstarijih vremena kao pravci kretanja naroda, robe i vojski. "Via Militaris" u periodu Rima i Vizantije, "Carigradski drum" u srednjevekovnom periodu u doba Turaka. Danas, to su glavni magistralni evropski pravci na Balkanu, koji Niš čine raskrsnicom Evrope sa Malom Azijom i Crnomorskog područija sa Mediteranom. Svi ovi putni pravci bili su poznati još od najstarijih vremena kao pravci kretanja naroda, robe i vojski. Niš spada među razvijene gradove Srbije i industrijski je i turistički centar od nacionalnog značaja. Kao saobraćajni čvor evropskih putnih i železničkih pravaca, sa aerodromom, lako je dostupan iz svih pravaca. Kao savremeni univerzitetski grad istovremeno je prirodni, društveni, privredni, obrazovni, zdravstveni, kulturni i sportski centar jugoistočne Srbije.