U sklopu planinsko kotlinske oblasti južne Srbije, u gornjem toku reke Jablanice prostire se brdsko-planinska, infrastrukturno periferna, retko naseljena emigraciona opština Medveđa. Ova opština se nalazi u Jablaničkom okrugu. Na prostoru od 524 km2 u 44 naselja po nacionalnoj strukturi Srba 66,57%, Crnogoraca 3,46%, Albanaca 26,17%, Roma 108 ili 1%, a ostali deo cine Bošnjaci, Muslimani, Madjari, Makedonci, Goranci, Rusini, Hrvati itd. Opština se nalazi izmedju opština Kuršumlije, Bojnika, Lebana, Podujeva, Kosovske Kamenice i Prištine. Područje opštine Medveđa pripada brdsko-planinskoj oblasti (91,10% površine odnosno 488 km2 između 400-1200 metara nadmorske visine).

Opština Medveđa pripada krugu dvadeset četiri najnerazvijenijih opština u Republici, U opštini je u toku proces demografskog pražnjenja, intenzivne emigracije stanovništva. Tokom čitavog četrdesetogodišnjeg perioda ova opština suočena je sa visokom stopom iseljavanja, negativnim prirodnim priraštajem stanovništva i stalnim negativnim promenama u populacionoj strukturi. Nerazvijenost opštine Medveđa nije relativnog, već suštinskog karaktera, koja se u pojedinim domenima graniči sa krajnjom zaostalošću (naročito imajući u vidu izgrađenost i opremljenost infrastrukturnih objekata, pre svega putne i elektroenergetske mreže, kao i nizak nivo razvijenosti ostale privrede, socijalne i komunalne infrastrukture).