Opština Mali Zvornik zauzima centralni deo severo–zapadne granice Republike Srbije, u srednjem Podrinju. Drinom stvorena i omeđena, pre pola veka ( tačnije, 1955. godine ) , opština Mali Zvornik je jedna od najmlađih, ali i najmanjih opština, kako u Mačvanskom okrugu, tako i u celoj Srbiji. Opština Mali Zvornik prostire se na 184 km, i sačinjavaju je dvanaest naseljenih mesta, sa ukupno 14.076 stanovnika. Administrativni, privredni i kulturni centar opštine, kao i jedino gradsko naselje, čini sam Mali Zvornik, koji nastanjuje skoro trećina stanovništva opštine, 4500 stanovnika. Teritorija na kojoj se prostire današnja opština Mali Zvornik, kao i većina nastanjenih prostora na balkanskoj vetrometini, u magli istorije i preklapanja civilizacija, nikada neće biti dovoljno ispitana. Ono što se sa sigurnošću može tvrditi, na osnovu pojedinih lokaliteta, kojih samo iz praistorijskog perioda ima 19, uz sačuvanih 11 nekropola sa oko 300 tumula koje datiraju u rasponu od 3000 – 500 g. st. ere, sa obe strane reke Drine, je činjenica da su usta kanjona moćne reke odvajkada bila privlačno stanište.

Teritorija opštine Mali Zvornik ima izuzetan turističko – geografski položaj. Teritorija opštine Mali Zvornik praktično se pruža dužinom glavnog komunikacijskog pravca zapadne Srbije, Beograd – Bajina Bašta, koji je preko planine Tare povezan sa Jadranskom magistralom. Udaljenost od glavnog grada iznosi 168 km.Takođe, zahvaljujući novom mostu na Drini u Malom Zvorniku, opština je povezana sa Republikom Srpskom. Mali Zvornik i njegova okolina predstavljaju jedinstven kompleks za razvoj turizma i imaju sve preduslove da postanu „mali turistički raj“. Da bi kontrolisali put koji je vodio duž obe obale Drine ka severnoj prestonici carstva, Sirmijumu, Rimljani su izgradili i posebno utvrđene postaje, kastrume, poput one koja se uzdiže iznad današnjeg Velikog Zvornika. Slično utvrđenje je postojalo i na drugoj obali i njegovi ostaci se i danas mogu videti u Malom Zvorniku, preko puta same opštinske zgrade.