U Vojvodini u centralnom delu Bačke, u podnožju Telečke visoravni , na koridoru X i nadmorskoj visini od 100 metara nalazi se opština Mali Iđoš. Opština se sastoji od tri naselja: Feketića, Lovćenca i Malog Iđoša. Internacionalni put E-75, kao i glavna železnička pruga, koji povezuju Beograd- Suboticu i državnu granicu ( Horgoš i Kelebija ) sa srednjom Evropom, prolaze kroz sva tri naselja opštine. Udaljenost od Subotice na severu i Novog Sada na jugu zemlje je oko 50 kilometara, dok se glavni grad Beograd nalazi na oko 130 km od opštine. Kroz opštinu protiče reka Krivaja. Veći privredni centri, Vrbas i Bačka Topola su udaljeni na oko 12 km od opštine. Novi internacionalni put E-75 prolazi istočnim delom opštine i to preko poljoprivrednog zemljišta gde je u planu u skorije vreme formiranje industrijske zone uzdužno čitavom trasom puta kroz opštinu.