Opština Majdanpek prostire se na 932 km2 u severnom delu istočne Srbije, u Borskom okrugu,i u njoj na osnovu podataka po popisu iz 2002. godine živi 23703 stanovnika. Područje opštine obuhvata dva gradska naselja, Majdanpek koji je administrativni centar i Donji Milanovac, kao i 12 sela – Debeli Lug, Leskovo, Jasikovo, Vlaole, Rudna Glava, Crnajka, Klokočevac, Topolnica, Mosna, Golubinje, Miroč i Boljetin. Graniči se sa opštinama Bor, Negotin, Kladovo, Golubac, Kučevo i Žagubica, a na severu Dunavom, sa Republikom Rumunijom što joj daje status pogranične opštine. Majdanpečka opština jedna je od tri na čijoj je teritoriji Nacionalni park Đerdap, a sedište JP "Nacionalni park Đerdap" je u Donjem Milanovcu. Reljef opštine je pretežno brdsko-planinski. Najviši vrh je na Malom Kršu – Garvan 929 m nadmorske visine, grad Majdanpek leži na 350 m n.v. a Donji Milanovac na 75 m n.v. Područje opštine Majdanpek odlikuje kontinentalna klima sa prosečnom godišnjom temperaturom vazduha od 7,73 Celzijusovih stepeni.

Teritoriju opštine Majdanpek čine 14 naseljenih mesta: Boljetin, Vlaole,Debeli Lug, Donji Milanovac, Golubinje,Jasikovo,Klokočevac, Leskovo,Majdanpek, Miroč, Mosna, Rudna Glava,Topolnica, Crnajka . Opština Majdanpek udaljena je od auto-puta E-75 Beograd-Niš 131 km iz pravca Požarevca, odnosno 170 km iz pravca Paraćina.Udaljenost od Beograda je 180 km. U pogledu kulturno-istorijskog nasleđa, teritorija opštine Majdanpek je jedna od najbogatijih u današnjoj Evropi. Ovde se nalaze arheološki lokaliteti Vlasac, gde je otkrivena prva kodirana poruka isklesana ljudskom rukom, Lepenski Vir, mesto gde je praistorijski čovek ostvario svoje neponovljive domete u oblasti plastične umetnosti i Rudna Glava, najstariji očuvani rudnik na planeti Zemlji, koji dokumentuje dramu izlaska čoveka iz kamenog doba i prelaska u doba metala! Pored Srba, u opštini Majdanpek žive i Vlasi.