Opština Kula nalazi se na plodnoj vojvođanskoj ravnici, na raskrsnici između Novog Sada – koji je udaljen 52 km, Sombora – koji je na 40 km, i Subotice – udaljene 60 km. Od opštine Kula do Beograda je 132 km. Granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) udaljen je 66 km, a reka Dunav je na 38 km, gde je Luka Bogojevo, odnosno granični prelaz sa Hrvatskom. Opština pripada Zapadno-bačkom okrugu. Od ukupne površine opštine, koja iznosi 481 km2, poljoprivredno zemljište zauzima 43.348 ha, tj. 91,44%, sa dominacijom livadske crnice i karbonatni černozema.

U opštini Kula formirana su naseljena mesta: Crvenka, Ruski Krstur, Sivac, Kruščić i Lipar. U ovom kraju mnogonacionalno stanovništvo čine Srbi, Crnogorci, Hrvati, Rusini, Mađari, Slovaci, Nemci, Slovenci, Makedonci i drugi. Od Kule 10 km je i najveće naselje Rusina u Srbiji - Ruski Krstur. Krajem XVII veka prvi put se pominje Kula, kao granično mesto prema Turskoj s vojnom posadom. Mesto se razvija u XVIII veku, kada ga intenzivnije naseljavaju razni narodi. U Kuli se održavaju tradicionalne manifestacije amaterske pozorišne umetnosti, a u Ruskom Krsturu je tradicionalna "Crvena ruža", smotra kulturnog i umetničkog stvaralaštva Rusina.