Opština Kučevo nalazi se u severoistočnoj Srbiji i spada u Braničevski okrug, na 130 km od Beograda. Zauzima površinu od 721 km² i ima oko 18.800 stanovnika. Centar opštine je naselje Kučevo, smešteno na obroncima Homoljskih planina, a opština obuhvata 26 naselja. U nekoliko naselja žive pripadnici vlaške etničke grupe.