Krupanj je gradsko naselje u opštini Krupanj u Mačvanskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 5.072, dok opština broji 20.632 stanovnika. Rađevina i njeno gradsko središte Krupanj nalaze se u zapadnom delu Srbije, na desnoj obali reke Drine. Grad je dolinsko neselje i leži smešten u kotlini okružen ograncima Boranje, Jagodnje i Sokolske planine; kao podplaninsko mesto leži južno od 45. paralele na 280 m nadmorske visine. Kroz grad protiču reke Bogoštica, Čađavica i Kržava čijim spajanjem u centru nastaje reka Likodra.Udaljen je od Valjeva 64 km, od Loznice 28 km, od Šapca 64 km, od Novog Sada 135 km i od Beograda 160 km. Prvi arheološki nalazi u Krupnju datiraju još iz perioda neolita i to u vidu ostataka keramike i jedne sekire od lakog belog kamena. Na ulazu u grad postoje ostaci rimskog naselja sa fragmentima rimske keramike - ostatak objekta poznatiji kao Vila Rustika. Naziv Krupanj prvi put se pojavljuje u dubrovačkim spisima iz 1417. godine, a dubrovački pisari Italijani najčešće su ga zapisivali kao Crupagn. Razvojem rudarstva u srednjem veku, Krupanj je postao značajno rudarsko mesto (rudnik srebra) kroz koga su prolazili dubrovački karavanski putevi. Današnja oblast Rađevina je 1459. potpala pod tursku vlast. Za vreme Prvog srpskog ustanka, Krupanj je prvi put oslobodio hajdučki harambaša Đorđe Obradović Ćurčija i njegova četa hajduka, u leto 1804. godine, a značajnu ulogu u borbi protiv Turaka imao je i knez Krsta Ignjatović, vojvoda rađevski.

Godine 1837. u Krupnju je otvorena prva škola, a 1842. godine izgrađena je crkva Sv. Vaznesenja Gospodnjeg. Nakon iseljavanja turaka iz Rađevine porušena je turska tvrđava Soko grad, a na tom mestu je izgrađen manastir Sv. Nikolaja. Po naređenju kneza Mihaila Obrenovića, načelnik rađevskog sreza, kapetan Petar Radojlović, organizovao je 1862. godine rušenje tvrđave. Na prostoru Mačkovog Kamena, na planini Jagodnji, u neposrednom zaleđu Krupnja, vodila se jedna od velikih bitaka srpske vojske u Prvom svetskom ratu. U toj bici ranjen je i princ Đorđe Karađorđević, a ukupni gubici na obe strane cene se na oko 23.000 ljudi. U spomen na te događaje podignute su crkva spomen-kosturnica Sv. Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju i spomen-kapela na Mačkovom Kamenu (dela arhitekte Momira Korunovića). S obzirom na to da je Rađevina peripanonska regija južnog oboda Panonskog basena, njeno podneblje je umerenokontinentalno. Okolnost da ovo malo udubljenje predstavlja¨basen u basenu¨ (podplaninsku župu), podrazumeva izvesna župna obeležja mikroklime Krupnja.Planine ga štite od regionalnih vazdušnih strujanja,ali mu donose lokalne vazdušne struje. Mnogi gosti već u prvom susretu sa ovim krajem ističu izuzetne prirodne pogodnosti, ekološki čistu i nezagađenu sredinu, zdravu hranu, prijatne letnje noći, kao i zime sa dosta snega što zajedno pruža mogućnosti za razvoj i letnjeg i zimskog turizma.