Opština Kikinda se nalazi u AP Vojvodina i spada u Severno-banatski okrug. Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 782 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 70.594 ha, a na šumsku 214 ha). Centar opštine je grad Kikinda. Opština Kikinda se sastoji od 10 naselja. Po podacima iz 2002. godine u opštini je živelo 67.002 stanovnika. Opština Kikinda se prostire u severnom delu Banata i obuhvata prostor od 782 km2. Opštinu čine grad Kikinda i 9 naseljenih mesta: Banatska Topola, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Nakovo, Novi Kozarci, Rusko Selo i Sajan. Sedište opštine je u gradu Kikindi. Grad je tipično naselje panonskog tipa, izgrađeno po principima terezijanske epohe. Na prostoru oko grada nalaze se bogati tragovi ostataka starih i isčezlih kultura i civilizacija. Brojne humke, nekropole i mnoga arheološka nalazišta u okolini svedoče da su ovde ljudi živeli u organizovanim zajednicama i pet hiljada godina pre nove ere. Ovo područje je bilo privremeno ili trajnije boravište pripadnika mnogih naroda koji su pristizali u panonsku niziju. Tu su tragovi kultura mlađeg kamenog i bronzanog doba, keltske civilizacije, dačana, sarmata... Danas je Kikinda moderan industrijski grad sa brojnim razvijenim zdravstvenim, prosvetnim i kulturnim institucijama.