Opština Kanjiža se nalazi na severnom delu Srbije , na granici sa Mađarskom. Pokriva površinu od 400 km² na kojoj živi 27510 stanovnika u 13 naseljenih mesta. Grad Kanjiža kao centar opštine sa 10193 stanovnika sve se više ističe kao središte regionalnog značaja, čemu doprinose blizina reke Tise i graničnog prelaza Horgoš. Udaljenost od Beograda je 177 km,a od Novog Sada 112 km. Upućenost na reku znači mnogo za slikovitost pejzaža, plovidbu, sportski ribolov, turizam i druge delatnosti. Bogato zemljište, gline, nafta, zemni gas i termalne vode su prirodna blaga na kojima se zasnivaju dominantne privredne grane u opštini: poljoprivreda sa proizvodnjom hrane, industrija građevinskog materijala, rehabilitacioni i rekreacioni turizam. Termalna voda, lekovito blato, reka Tisa, živopisna okolina, lovna područja, Selevenjska šuma i pustara, kulinarski specijaliteti, kulturno-sportske manifestacije čine Kanjižu turistički privlačnom.