Jagodina je gradsko naselje i sedište grada Jagodine u Pomoravskom okrugu. Jagodinska opština prostire se na 470 km², obuhvata 54 naselja i graniči se sa sedam opština. Na teritoriji Grada Jagodine živi oko 82.000 stanovnika. Grad je pored auto puta, 136 kilometara južno od Beograda i 100 kilometara severno od Niša. Jagodina se nalazi na reci Belici u srednjem Pomoravlju, pod kojim, u užem smislu, treba podrazumevati Paraćinsko - Jagodinsku kotlinu, odnosno uzan ravničarski pojas sa obe strane toka Velike Morave - od Stalaćke klisure na jugu do Bagrdanskog tesnaca na severu, na kome se razvijaju Paraćin, Ćuprija i Jagodina kao važniji regionalni centri i sedišta istoimenih opština. Gornjo - Veliko - Moravska kotlina u kojoj je smeštena Jagodina pruža se meridijanski izmedu Stalaćke i Bagrdanske klisure. Dugačka je 45km, široka oko 28km, duboka oko 650m, a površine je oko 600km kvadratnih. Jagodinsko polje je deo šire oblasti sa čestim i snažnim trusnim udarima,te se kao deo Pomoravlja, pored Podrinja i Vranjske kotline, ubraja u najugroženije oblasti. Prema dosadašnjim pojavama trusni udari stižu u Jagodinsko polje iz istočne i zapadne zone koje korito Velike Morave grubo odvaja. Sudeći po jednom od najznačajnijih zemljotresa velike jačine 1910. godine, epicentar istočne zone leži u Resavi. Pobrđe oko grada čine ogranci okolnih masiva kao i terase nastale povlačenjem Panonskog jezera, a usečene koritima pritočnih reka. U reljefu ovog kraja, sem ovog dela koji bi izdvojili kao središnji i ravničarski u srednjem toku Velike Morave i donjih tokova njenih pritoka, možemo izdvojiti još dve predeone celine. To su istočni planinski predeo koji pripada Karpatsko-Balkanskim planinama i zapadni predeo koji pripada Rodopskim planinama. Ovu celinu, zapadno od Velike Morave, čine niske planine Juhor (773m), Crni Vrh (707m) i ogranci Gledićkih planina. Između njih je Levački basen. Grad Jagodina prostire se na 470 kvadratnih kilometara, obuhvata 54 naselja i graniči se sa sedam opština. Severno se graniči sa opštinom Svilajnac, severo - istočno opštinom Despotovac, severo - zapadno opštinom Batočina. Na istoku i jugo - istoku graniči se sa opštinama Paraćin i Ćuprija, na zapadu gradom Kragujevacem i jugozapadno opštinom Rekovac.

Najstariji tragovi života na tlu Jagodine potiču iz mlađeg kamenog doba oko 5500 godina pre nove ere. U prvom veku nastalo je Rimsko naselje pod "Đurdevim brdom". Srednjovekovno selo Jagodna prvi put se pominje 15. jula 1399. godine u jednom dopisu Kneginje Milice Dubrovačkoj opštini. Uloga Jagodine u tuskom dobu bila je uglavnom saobraćajna (stanica radi prenoćišta). Sa Kočinom krajinom 1788-1791. godine počinju oslobodilački ratovi srpskog naroda protiv Turaka. Početkom XIX veka Turci su napustili Jagodinu. Grad je doživljavao stalan uspon na svim poljima. Na početku XIX veka imao je oko 200 dućana i 330 zanatlijskih radnji. Sredinom istog veka otvaraju se prvi industrijski objekti (staklara, pivara), škole, apoteke, bolnica a 1884. godine izgrađena je i železnica. Početkom XX veka Jagodina je imala veliki broj industrijskih preduzeća, Jagodina posle oslobođenja 17.oktobra 1944. godine, dobija ime Svetozarevo. To ime dobila je po Svetozaru Markoviću 22.septembra 1946. godine. Na referendumu 1992. godine, vraćeno je staro ime Jagodina.