Opština Inđija je locirana u južnom delu Vojvodine, na obroncima Fruške Gore, i na približno polovini puta između Beograda i Novog Sada. Udaljenost od Beograda iznosi 50 km. Geografski položaj Opštine je veoma povoljan. Jedna od najvažnijih drumskih saobraćajnica Evrope prolazi središnjim delom opštinske teritorije. To je međunarodni put E-75 (koridor 10), koji povezuje Sever – Jug i Zapad – Istok kontinenta. Takođe i važna železnička linija prolazi preko teritorije opštine, pruga: Sofija – Beograd – Subotica – Budimpešta , a dalje ovi putni pravci vode prema gradovima širom Evrope. Severnu granicu opštine čini Dunav čije obale reka zapljuskuje u dužini 30 km. Teritorija Opštine pokriva 385 km² a prosečna nadmorska visina je 113 metara. Reljefne celine su: fruškogorsko pobrđe i lesna zaravan.U severnom delu hatara INĐIJE prostiru se krajnji istočni ogranci Fruške Gore. Lesna zaravan zauzima veće prostranstvo i prostire se u južnom delu hatara. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora na teritoriji Opšine.