Na obodu Braničevskog okruga, na samom ulasku u Đerdapsku klisuru, između Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca, nalazi se opština Golubac. Golubac je smešten na desnoj obali reke Dunav, koja protiče kroz teritoriju opštine Golubac u dužini od 52 km i to predstavlja njenu ključnu i najvažniju geografsku karakteristiku. Površina opštine iznosi 368 km2 .Broj naselja na teritoriji opštine iznosi 24 . Oko 10.000 stanovnika naseljava opštinu Golubac. Udaljenost od Beograda je 130km. Bogatstvo flore i faune nudi velike mogućnosti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma, kao i uzgoj lekovitog bilja, što predstavlja još od značajnih komparativnih prednosti Golupca. Opština Golubac nalazi se u jednom od najlepših krajeva Balkana, na mestu gde je Dunav najširi, priroda netaknuta, a magija najjača. U ovoj tački susreću se Panonska nizija i Karpatske planine. Zato je u Golupcu sve magično – i vazduh, i mirisi ravnice, i predivne boje.