Dečane ili Dečani je varošica i središte Opštine Dečani u zapadnom delu Kosova i Metohije. Administrativno pripada Pećkom okrugu. Dečane je poznato po manastiru Srpske pravoslavne crkve Visoki Dečani, koji je podigao Stefan Uroš III Dečanski, i po isposnicama u ataru sela Belaje, od manastira uz levu obalu Dečanske Bistrice. Nalazi se na petnaestom kilometru puta Peć—Đakovica, udaljen dva kilometra od manastira. Iznad varošice i manastira, na Kožnjarskoj reci podignuta je, pedesetih godina posle rata, hidrocentrala Kožnjar, a u neposrednoj blizini je odmaralište hotelskog tipa „Dečanski borovi“.

Ada je najveće naselje i središte opštine i broji 10.547 stanovnika. Najveće prirodno bogatstvo naše opštine predstavlja poljoprivredno zemljište visokog kvaliteta. Drugo značajno prirodno bogatstvo je povoljna hidrološka situacija, opština Ada celom svojom dužinom se proteže pored reke Tise. U saobraćajnom smislu putna mreža je dobro razvijena. Po osnovi Sever-jug, a kroz najveća naseljena mesta Adu i Mol prolazi Regionalni put R-122 od Novog Sada do Horgoša, odnosno državne granice sa Republikom Mađarskom.