Opština Crna Trava je opština Jablaničkog okruga na jugo-istoku Srbije. Po podacima iz 2002. opština je imala 2563 stanovnika. Sedište opštine je u varošici Crna Trava, koju Crnotravci od vajkada zovu Selo (563 stanovnika). Osim Crne Trave u opštini postoje još 24 naselja, od kojih su najveća: Darkovce, Gradska, Zlatance, Brod, Mlačište, Dobro Polje, Obradovce. Udaljenost Crne Trave od Beograda iznosi 327 km,a od Niša 103 km. Na severozapadu se ova opština graniči sa Opštinom Vlasotince, na severoistoku sa Opštinom Babušnica, a na jugu sa Opštinom Surdulica. Na jugo-zapadu je opština Vladičin Han, dok je na zapadu je opština Leskovac. Na istoku je državna granica sa Bugarskom.

Teritorija Crne Trave je planinskog karaktera sa visinama između 346 i 1721 metra. Okružuju je planinski vrhovi Čemernika, Ostrozuba, Tumbe, Plane (Gramade) i Vlasinska visoravan. Ove planine su poznate po stoletnim bukovim nastanima koji se u poslednje dve decenije nemilice seku. Na njima se nalaze i dva lovna rezervata - "Kačar - Zeleničje", otvorenog tipa, i ograđeno Lovište "Valmište", ispod Malog Čemernika. Lovišta, a i šume su bogate lovnom divljači: srna, jelen, divlja svinja, lisica, vuk, zec. Poslednjih decenija pašnjacima i šumskim prostranstvima, otkako se, zbog migracije stanovništva, livade ne kose a njive ne obrađuju, naglo se zaseva bela breza, koja menja izgled čitavog kraja. Crnotravci su poznati po građevinarskim delatnostima u svim krajevima bivše SFRJ.