Opština Čoka se prostire na površini od 321 kilometara kvadratnih, u severnom delu Banata, u neposrednoj blizini tromeđe Srbije i Crne Gore, Madjarske i Rumunije. U 8 naseljenih mesta živi oko 13835 stanovnika višenacionalnog, mešovitog sastava. Područje Opštine ima povoljan geostrategijski položaj, jer je povezan sa ostalim delovima zemlje drumskim i željezničkim saobraćajem, kao i plovnošću reke Tise.Udaljenost od Beograda je 160 km,a od Novog Sada 95 km. Prirodno mesto opštine Čoka je, kao sastavnim delom Banata, u evroregionu Dunav 21, odnosno njegovom delu: Dunav-Kereš-Mureš-Tisa. Privreda opštine Čoka je u početnoj fazi privatizacije, sa veoma malim brojem zaposlenih radnika i preduzećima koja su mahom i stečaju. Medjutim, privreda opštine Čoka čini napore očuvanja svojih malobrojnih brendova, koji će biti okosnica buduće tržišne utakmice i razvoja turizma kao osnovne privredne grane. Sportske organizacije i sportisti Opštine Čoka i grada Čoka su dali pun doprinos afirmaciji Jugoslovenskog sporta i sporta Srbije i Crne Gore osvajanjem najsjajnijih odličja na medjunarodnim, evropskim i svetskim takmičenjima. Isti kvalitet, Opština Čoka i grad Čoka su potvrdili i u ostalim oblastima sporta, u školskom sportu i rekreativnom sportu, odnosno u amaterskom sportu.

Kulturne organizacije opštine Čoka, zahvaljujući svojoj multinacionalnosti i multikulturalnosti, organizatori su veoma kvalitetnih i tradiconalnih kulturnih manifestacija regionalnog značaja. Turistička ponuda opštine Čoka, koja bi bila objedinjena u ukupnoj turističkoj ponudi Banata, odnosno Turističkog informativnog centra Banata i Turističke organizacije Vojvodine je: •Vinarija Čoka sa svojom sveukupnom proizvodnom i hotelsko-ugostiteljskom ponudom •Lovni turizam sa veoma bogatim lovnim područjem •prirodni rezervati sa zaštićenom vrstom droplje, poznatom kod nas i u svetu •ribolovni turizam, sa područjem okruženim: rekom Tisom, kanalom Dunav-Tisa-Dunav, rekom Zlatica i mrtvajom reke Tise •seoski i ekološki turizam, sa skromnim smeštajnim kapacitetima •sportsko i kulturno manifestacioni turizam •dvorci, salaši i verski objekti •tranzitni i nautički turizam.