Grad i Opština Čačak pripada okrugu Moravičkom koji čine opštine Gornji Milanovac, Čačak, Lučani i Ivanjica, i nalazi se između opština Gornji Milanovac na severu i Lučana na jugozapadu. Na zapadu je opština Požega koja pripada Zlatiborskom okrugu, istočno je opština Knić koja je sastavu šumadijskog okruga, a na jugoistoku je opština Kraljevo koja pripada Raškom okrugu. Nadmorska visina je u rasponu od 204m. (ušće Bresničke reke u Zapadnu Moravu) do 958 metara (planina Ovčar). Teritorija opštine zauzima površinu od 636 km, i u pogledu reljefa može se podeliti na: Čačansku kotlinu sa nadmorskom visinom od 200m do 300m Brežuljkasto - brdski predeo od 300m do 500m nadmorske visine Planinski predeo od 300m do 985m nadmorske visine Planine Jelica sa (929 m), Ovčar (985 m), Kablar (885 m), i Vujan (857m) okružuju Čačansku kotlinu kroz koju protiče reka Zapadna Morava čija je dužina 318 km. Površina kotline je preko 270km, duga je oko 40km i pruža izvanredne uslove za poljoprivredu. Jedinstvenu morfološku celinu predstavlja Ovčarsko Kablarska klisura koja se odlikuje strmim stranama, uklještenim meandrima i nalazi se pod zaštitom države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Opština Čačak ima 58 naselja.