Na 360-tom kilometru magistralnog puta od Beograda prema Makedoniji i Grčkoj, na krajnjem jugu Srbije, nalazi se grad Bujanovac, administrativni, privredni, kulturni, zdravstveni i obrazovni centar opštine. Teritorija opštine zauzima površinu od 461 km2. Teritorijalno pripada Pčinjskom okrugu. Prema rezultatima popisa iz 2002. godine, u njoj stalno živi 43 302 stanovnika, odnosno 94 stanovnika po kilometru kvadratnom. Etnička struktura stanovništva: • 55% Albanaca • 34% Srba • 9% Roma (popis od 2002 god.) Osim gradskog naselja Bujanovac, opština Bujanovac ima još 59 naseljenih mesta, organizovanih u 27 mesnih zajednica. Od ukupnog broja stanovnika, na teritoriji gradskog naselja Bujanovac živi 12 011, a na seoskom području 31 291 stanovnik. Pored stanovnika koji stalno borave na teritoriji opštine, prema popisu iz 2002. godine, još 10 183 stanovnika borave u inostranstvu duže od godinu dana.