Opština Bosilegrad se prostire na krajnjem jugoistoku Republike Srbije prigranična, teritorijalno periferna, nerazvijena, od Beograda udaljena 400km a od Sofije 132km. Sam administrativni centar nalazi se na 620 metara nadmorske visine, a celu opštinu karakteriše brdsko-planinski predeo sa nadmorskom visinom od 600 do 1922m. Nepovoljna konfiguracija terena i struktura zemljišta uslovljavaju neizgrađenost putne mreže tako da su i osnovne saobraćajnice kojom je opština povezana sa unutrašnjošću a i prema Republici Bugarskoj su izuzetno slabog kvaliteta što direktno uslovljava razvijenost opštine. Konfiguracija terena opštine se deli na planinski, brdski i veoma malo ravničarski. Klima je umereno kontinentalna, odnosno planinska. Odlikuje se svežim letima i nešto dužim, hladnim i snežnim zimama. Na prostoru od 571 km² u 37 zajednica živi 9.931 stanovnika. Opština Bosilegrad pripada grupi 24 najnerazvijenih opština u Republici ima status I ranga prioriteta u razvojnoj politici Republike što je uzrokovano, kako izrazitim demografskim pražnjenjem teritorije, tako i veoma niskim opštim nivoom razvijenosti.

Turistički potencijali u globalnom smislu su skromni, međutim može se razvijati seoski, zdrastveno-rekreativni, sportsko-rekreativni, lovno-ribolovni, tranzitni turizam obogaćeni raznovrsnim kulturnim sadržajima. Na teritoriji opštine postoje više potencijalnih turističkih lokaliteta: Lisinsko jezero, seoska naselja, etno centri, zdrastvenorekreativni centri, lovo-ribolovno područja i dr. Komparativne prednosti opštine su : • geografski položaj: blizina granice, konfiguracija teritorije, • prirodni resursi: hidropotencijal, Lisinsko jezero, ekološki čista sredina, čista voda, šumski potencijal • celo područje opštine: lekovito bilje, turistički potencijal i dr.