U Istočnoj Srbiji, u dolini Crnog Timoka u Timočkoj krajini, između planinskih venaca Kučajskih planina, Samanjca, Rtnja, Tumbe, Slemena i Tupižnice prostire se planinska, nedovoljno razvijena, izrazito retko naseljena, depopulaciona, emigraciona opština Boljevac. Okružena je opštinama Sokobanja, Ražanj, Paraćin, Despotovac, Bor, Zaječar i Knjaževac. Na prostoru od 823 km2 u 21 naselju u 1991.godini živelo je 19.353 stanovnika. Usled intenzivnih migracionih kretanja i negativne stope prirodnog priraštaja ukupno stanovništvo se konstantno smanjuje, tako da danas na ovom prostoru živi oko 17.000 stanovnika. Reljef u osnovi ima planinski karakter. Manji deo prostora opštine, prema severo-istoku, dolinom Crnog Timoka, zauzimaju niska pobrđa i površi, što je i uzrokovalo bolju infrastrukturnu povezanost teritorije opštine sa Zaječarskom kotlinom i ostalim delovima Timočkog basena. Dolina Crnog Timoka pravcem jugozapad-severoistok, preseca opštinu na dva dela, od kojih je severni deo viši i prostraniji, ali retko naseljen (6 naselja), dok je južniji niži, manji po površini, ali naseljeniji (13 naselja). Posebnu specifičnost ovog kraja predstavljaju brojni vodotoci koji potiču iz jakih vrela. Takođe, na krečnjačkim terenima Kučaja nalazi se veći broj podzemnih vodenih tokova.

Celokupan prostor opštine Boljevac predstavlja pravi prirodni rezervat sa izuzetnim prirodnim lepotama i retkostima. Prirodna atraktivnost Rtnja, Kučaja, Malinika, Radovanjske reke, Bogovinske pećine, vrela Crnog Timoka u Krivom Viru, brojna druga jaka vrela, uz raznovrsni biljni i životinjski svet predstavljaju izuzetne prirodne preduslove koji su u velikom raskoraku sa njihovom valorizacijom. Na teritoriji opštine postoji nekoliko vrednih kulturno-istorijskih spomenika. Iznad sela Jablanica nalazi se manastir Krepičevac sa crkvom Svete Bogorodice iz 1500.godine, u kojoj je vredan zidni ikonostas ukrašen freskama. Nedaleko od sela Lukovo nalaze se ruševine manastira Lapušnje sa crkvom Svetog Nikole iz 1501.godine, zadužbine kneza Bogoja i njegove žene Mare. Jedan od očuvanih živopisa crkve čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu. Takođe, u Krivom Viru, nalazi se manastir Lozica iz XIV veka. Narod ovog kraja masovno je učestvovao u Timočkoj buni 1883.godine.