Opština Blace je jedna od opština u Topličkom okrugu sa sedištem u istoimenom gradu i spada među nerazvijenije opštine u republici Srbiji. Na istočnim padinama Kopaonika i jugozapadnim obroncima Jastrepca, u Topličkoj kotlini prostire se nerazvijena, depopulaciona opština Blace, u kojoj sem Blaca kao sedišta, ima 39 seoskih naselja, sa ukupno oko 13.700 stanovnika. Od Beograda je udaljena oko 300km a od Niša oko 68 km.