Bela Palanka je opština Pirotskog okruga na jugu Srbije. Prema popisu iz 2002. godine je opština imala 14475 stanovnika. Središte opštine i najveće naselje je grad Bela Palanka. Udaljena je od Beograda 277 km,a od Niša 45 km. Sama belopalanačka kotlina je izuzetno velika (346,1 km²). Sa koritničkom kotlinom ima čak 462,1 km², a srednje Ponišavlje zahvata 568 km². Celo srednje Ponišavlje ima 55 naselja, a centralno mesto sa gradskim i administrativnim funkcijama je Bela Palanka. Bela Palanka je mesto podignuto na temeljima antičke Remizijane, jedno od najstarijih mesta na području Balkana. Prema Jiričeku mesto su osnovali Kelti oko 280. g.p.n.e., ali ima hipoteza da su to učinili pre njih Tribali 292. g, pa čak i 335. g. Keltolozi smatraju da je dobila je ime po keltskom plemenu Remima (Remo, Remi) a trakolozi osnivanje grada pripisuju tračkom etnosu, a ime grada izvodi od tračkog osobnog imena Remesis, Romesis. Ako usvojimo ove podatke, za vreme osnivanja (makar i kao orijentacijske-jer ne postoje sigurni epigrafski podaci), proizlazi da je urbani centar na mestu današnje Bele Palanke star oko 2300. g., a to je starost kojom se vrlo mali broj gradova može pohvaliti. Danas se Bela Palanka nalazi na važnom interkontinentalnom putu koji spaja Srednju Evropu i Malu Aziju, a njena preteča Remezijana se nalazila na glavnom rimskom vojničkom putu - Via militaris - od Singidunuma za Vizant. Naselje je nastalo u podnožju Velikog i Malog kurila u okuci leve obale Koritničke reke, koja se uliva u Nišavu severozapadno od grada.