Opština Bajina Bašta je opština u Zlatiborskom okrugu u Srbiji. Prostire se na površini od 673 km². Središte opštine je gradić Bajina Bašta. Udaljen je od glavnog grada 180 km. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine opština ima 29.151 stanovnika, raspoređenih u 36 naselja. Grad Bajina Bašta nalazi se na desnoj obali reke Drine, ispod planine Tare i sedište je opštine u Zapadnoj Srbiji. U gradu živi 9.525. Naselje je nastalo na nadmorskoj visini od 257 metara, a klima je umereno-kontinentalna. Nekada periferni i poluzatvoreni region vremenom je postao značajan centar šumarstva, elektroprivrede i turizma Srbije. Bajina Bašta je naseljena neprekidno poslednjih 7000 godina. Najstarije do sada poznato naselje potiče iz perioda Starčevačke kulture ranog neolita. Naselje je u nauci poznato kao Kremenilo i nalazi se u današnjoj Višesavi udaljeno 2.5 km od samoga centra Bajine Bašte. Stanovnici su se bavili pretežno zemljoradnjom o čemu svedoče ornamenti pronađeni na grnčariji, ali i stočarstvom. Iskopavanja tokom 60-tih godina XX veka pokazala su kontinuitet naselja kroz čitav neloit sve do samog prelaza u metalno doba. Iz eneloita, odnosno prelaznog doba od neolita ka metalnom dobu, potiče naselje Jovin breg čija grnačarija nam otkriva komunikacijske veze ovog naselja sa stanovnicima Panonije.

Prirodne vrednosti kao i kulturno-istorijske osobenosti koje poseduje uža i šira okolina Bajine Bašte omogućavaju izgradnju snažnije turističke destinacije prepoznatljive na ovom prostoru Republke Srbije. Najizrazitije vrednosti ovog kraja u turističkom smislu su: planina Tara sa nacionalnim parkom, reka Drina sa kanjonom prema Višegradu i akumulacionim jezerima Perućac i Zaovine, kulturno-istorijski spomenici: Manastir Rača (XIII vek), crkva brvnara u Dubu (XVIII vek), Solotuski grad (srednji vek), praistorijski lokaliteti i savremena spomen-obeležja sa bogatom turističkom infrastrukturom- hotelskim kompleksima u gradu i na Tari uz dobru saobraćajnu povezanost, čine kompletnu turističku sliku Bajine Bašte.