Na levoj obali Dunava, 45 km uzvodno od Novog Sada, preko puta drevnog grada Iloka, leži Bačka Palanka. Udaljenost od glavnog grada iznosi 120 km. U sastavu opštine su Obrovac, Karađorđevo, Tovariševo, Mladenovo, Čelarevo, Gajdobra, Nova Gajdobra, Silbaš, Parage, Despotovo, Pivnice i dva mesta u Sremu - Neštin i Vizić. U okolini Bačke Palanke je poznati dvorac u Čelarevu (10 km) sa izložbom predmeta primenjene umetnosti XVIII i XIX veka. U Čelarevu je otkrivena i najveća nekropola u Vojvodini s grobovima iz VIII i IX veka i izvanrednim nalazima (zlatni i ostali skupoceni nakit, oružje i oruđe). Povoljan geografski položaj, kao i dobri klimatski uslovi (Panonska nizija, reka Dunav i obronci Fruške Gore) predstavljaju značajan potencijal za razvoj turizma u opštini Bačka Palanka. U blizini Bačke Palanke su i poznata lovišta i izletišta Bagremara, Tikvara, Ristovača i Karađorđevo. U opštini Bačka Palanka živi 60966 stanovnika , a u samom gradu gotovo 30000. Više od dve trećine stanovništva bačkopalanačke opštine čine Srbi. Ostale veće grupacije naroda su Slovaci i Mađari.