Opština Alibunar zauzima jugo-istočni deo Vojvodine. Opštinu čine: Alibunarsko-Vršačka ravan, Ilandžanski rit, SZ Deliblatske Peščare i deonica kanala DTD. Na teritoriji opštine Alibunar formirano je deset naselja od kojih je Alibunar administrativni centar opštine. Sam geografski položaj diktirao je i formiranje naselja koja zbog toga odstupaju od klasičnog Panonskog tipa. U njima živi stanoništvo heterogenog etničkog sastava.

Međunarodnim putem E-94 kao i prugom međunarodnog karaktera na relaciji Beograd-Alibunar-Vršac-Temišvar omogućena je dobra komunikacije izmedju naše zemlje i susedne Rumunije, što podrazumeva promet domaćih i stranih turista. Kao deo međunarodnog puta opština Alibunar povezana je sa Beogradom 56km, Pančevom 35km, i Vršcem 33km. Ovakav položaj i blizina gradskih centara daje mogućnost različite ponude, kao što su rekreativni, izletnički turizam na lokalitetu Devojački bunar kao i lovni i ribolovni turizam na celokupnoj teritoriji opštine. Ovakva ponuda pruža mogućnost povratka prirodi i odmoru, van zagađenih i bučnih gradskih centara.