Opština Ada nalazi se na severu Vojvodine i Bačke, na desnoj strani reke Tise. Okružena je opštinama: Senta, Čoka, Novi Bečej, Kikinda, Bečej i Bačka Topola. Prostire se na površini od 228 km2 . Pripada okrugu Severnobanatskom. Po poslednjem popisu stanovnišva brojala je 18.994 stanovnika koji žive u pet naselja: Ada, Mol, Sterijino selo, Utrine i Obornjača. Ada je najveće naselje i središte opštine i broji 10.547 stanovnika. Najveće prirodno bogatstvo naše opštine predstavlja poljoprivredno zemljište visokog kvaliteta. Drugo značajno prirodno bogatstvo je povoljna hidrološka situacija, opština Ada celom svojom dužinom se proteže pored reke Tise. U saobraćajnom smislu putna mreža je dobro razvijena. Po osnovi Sever-jug, a kroz najveća naseljena mesta Adu i Mol prolazi Regionalni put R-122 od Novog Sada do Horgoša, odnosno državne granice sa Republikom Mađarskom.