Naziv Sedište Ovlašćeni zastupnik
Srpska pravoslavna crkva
Patrijaršija srpska
11000 Beograd,
Kralja Petra I 5
Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Irinej
Rimokatolička crkva
Međunarodna biskupska konferencija sv. Ćirila i Metodija
Rimokatolička crkva u Srbiji
26000 Pančevo,
Trg kralja Petra I br. 8-10
Ladislav Nemet
Slovačka evangelička crkva a.v. u Srbiji
21000 Novi Sad,
Vuka Karadžića 2
Samuel Vrbovski i Pavel Lomianski
Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji
24323 Feketić,
Bratstva i jedinstva 26
Bela Halas
Evangelička Hrišćanska crkva a.v. u Srbiji
24000 Subotica,
Braće Radića 17
Gabor Dolinski
Jevrejska zajednica
Savez jevrejskih opština Srbije
11000 Beograd,
Kralja Petra 71a/III
Predsednik Robert Sabadoš
Islamska zajednica
 
Eparhija Rumunske pravoslavne crkve Dakija Feliks
Obuhvata Rumune na teritoriji srpskog Banata,
sa sedištem u Deti (Rumunija) i administrativnim sedištem u Vršcu
26300 Vršac,
Žarka Zrenjanina 60
Episkop-administrator dr Danil (Stoenesku)
Hrišćanska adventistička crkva
11000 Beograd,
Radoslava Grujića 4
Đorđija Trajkovski
Evangelička metodistička crkva
21000 Novi Sad,
Lukijana Mušickog 7
Superintendent Ana Palik-Kunčak
Evanđeoska Crkva u Srbiji
21000 Novi Sad,
Kolo srpskih sestara 24
Pastir, predsednik Crkvenog odbora Lazar Stojšić
Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Srbiji
11000 Beograd,
Miloša Pocerca 26
Mišo Vašica
Crkva Hristova ljubav u Srbiji
24400 Senta,
Zoltana Čuke 3
Predsednik Saveta crkve Ibolja Turu
Hristova duhovna crkva u Srbiji
26215 Padina,
Andreja Sladkoviča 51
Glavni starešina Jan Čeh i sekretar glavnog
starešinstva Pavel Valenta
Crkva Božja u Srbiji
22000 Sremska Mitrovica,
Miloša Obilića 93
Miroslav Radovanović
Hrišćanska Nazarenska verska zajednica u Srbiji
21000 Novi Sad,
Valentina Vodnika 12
Karlo K. Hrubik
Savez Hrišćanskih Baptističkih crkava u Srbiji
36210 Vrnjačka Banja,
Zeleni bulevar 30
Čedo Ralević
Slovački savez baptističkih crkava u Srbiji
21470 Bački Petrovac,
Kulpinska 84
Miroslav Ribar
Protestantska Hrišćanska zajednica u Srbiji
21000 Novi Sad,
Bulevar Evrope 30
Dušan Beređi
Hristova Crkva braće u Republici Srbiji
Bački Petrovac,
Narodne revolucije 23
Vladimir Majerski
Slobodna crkva Beograd
1000 Beograd,
Dimitrija Tucovića 55
Dušan Petrović
Jehovini svedoci – Hrišćanska verska zajednica
11000 Beograd,
Tošin bunar 58-60
Daniel Domonji i Milan Lazarević
Zavetna crkva Sion
26215 Padina,
Gornja dolina 10
Martin Širka
Unija reformnog pokreta adventista sedmog dana
11000 Beograd,
Moravska 8
Đorđe Bosanac
Protestantska evanđeoska crkva „Duhovni centar“
16000 Leskovac,
Maksima Gorkog 21-23
Stanko Stanković
Hristova Jevanđeoska Crkva
24000 Subotica,
Ivana Zajca 17
Viktor Sabo
Savez baptističkih crkava u Srbiji
26300 Vršac,
Žarka Zrenjanina 59
Zvonimir Janečić
Harizmatska zajednica vere u Srbiji
24000 Subotica,
Ivana Antunovića 15
Pastir Čaba Sič

Izvor: Registar sa sajta Ministarstva pravde