Opština Žitište se nalazi u Srednjem Banatu. Na jugu se graniči sa zrenjaninskom, na istoku sečanjskom, na zapadu kikindskom i na severu sa opštinom Nova Crnja i državnom granicom prema Rumuniji. Sedište opštine od 1960. godine je Žitište. Sačinjavaju je 12 naselja i to: Žitište, Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Torak, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torda, Hetin i Čestereg. U saobraćajnom pogledu žitištanska opština ima veoma dobar položaj, jer kroz nju prolazi međunarodni put koji povezuje našu zemlju sa Rumunijom odnosno Zrenjanin sa Temišvarom. Udaljenost od Beograda je 90 km.Ova opština po površini zauzima 16. mesto u Vojvodini. Površina iznosi 525 km2, što čini 2,44% teritorije Vojvodine. Površinske vode Kroz središnje delove opštine protežu se Begejski kanal (25km) i Stari Begej (28km). Begej je inace najveća leva pritoka Tise u našoj zemlji. Za izvoriste Starog Begeja smatra se Berkseul koji izvire blizu mesta Sintar na 250m nadmorske visine. Begejski kanal izvire u Krasovskim planinama na visini od 1150m. Ušće Starog Begej u DTD je kod Jankovog Mosta, a kanalu Begej ušće u DTD je kod Kleka.

Opština - Mesto

ŽITIŠTE, BANATSKO KARAĐORĐEVO, SELO RAVNI TOPOLOVAC

Datum Naziv Kontakt
Januar "KARAĐORĐEVA PRELA" Cara Dušana 5, 23210 Žitištе
023 822 250 , 023 822 182
http://www.zitistetourism.org
turistickaz@gmail.com
Jun "FIJAKERIJADA“ Cara Dušana 5, 23210 Žitištе
Konjički klub "Solunac"
023 822 250, 023 822 182
http://www.zitistetourism.org
turistickaz@gmail.com
Avgust „PASULJIJADA“ Cara Dušana 5, 23210 Žitištе
023 822 250, 023 822 182
http://www.zitistetourism.org
turistickaz@gmail.com