Opština Surdulica je opština u Pčinjskom okrugu na jugoistoku Srbije. Po podacima iz 2002. opština je imala 22.190 stanovnika. Sedište opštine je u gradu Surdulica (10.914 stanovnika). Opština Surdulica smeštena je u slivu reke Vrle, Masuričkom polju, slivu Gornje Jerne i Božičke reke, a zahvata i deo Vlasinske visoravni. U blizini je Vlasinsko jezero bogato ribom. Opština je poznata po planinskim izvorima vode. Opština Surdulica obuhvata 628 km2, sa 41 naseljem prosečne veličine 15,3 km2. Surdulica ima 39 katastarskih opština, 25 mesnih zajednica i 11 mesnih kancelarija. Opština ima tri prostorne celine: plodno polje na jugozapadu sa gradskim naseljem i okolnim selima u koja se slivalo stanovništvo, sa nezavršenim zalivnim sistemom, izuzetno pogodno za povrtarstvo, zatim pobrđe pogodno za voćarstvo i planinski deo sa livadama i pašnjacima koji pogoduje kvalitetnom stočarstvu. Opština raspolaže sa 33.764ha poljoprivrednog zemljišta.

Pored pogodnosti za kvalitetnu poljoprivredu, Opština ima izuzetan potencijal za razvoj turizma - Vlasinsko jezero, sa okolnim planinama Čemernik, Vardenik, Plana. Vode su posebno vredan potencijal Opštine, što je već delom iskorišćeno (Hidroenergetski sistem Vlasina 1, 2 i 3, i Fabrika čiste planinske vode Rosa). Zahvaljujući prirodnim i stvorenim uslovima a, pre svega, atraktivnosti Vlasinskog jezera, turizam na ovoj opštini ima dugogodišnju tradiciju. Turistička ponuda opštine primarno se oslanja na rekreativni turizam na Vlasinskom jezeru i u određenoj meri na kulturno-manifestacioni i đački, ekskurzioni turizam (Surdulica i Vlasina). U celini posmatrano, opština Surdulica sa prirodnim bogatstvima (zemljišta, voda, ruda, šume, ekopoljoprivreda, etnoturizam, energetika, hidropotencijal, molibden, siga i dr), te geostrateški položaj, ima realne izglede za ubrzaniji razvoj i viši kvalitet života.

Opština - Mesto

SURDULICA, VLASINA

Datum Naziv Kontakt
13. Januar DOČEK PRAVOSLAVNE NOVE GODINE Surdulički kulturni centar
017/815 018
http://www.surdulickikulturnicentar.rs
22. Maj PROSLAVA GRADSKE SLAVE Opština Surdulica
017/815 041
http://www.surdulica.org
05. Jul - 08. Jul "VLASINSKO LETO" 5. sеptеmbra 27, 17530 Surdulica
Surdulički kulturni centar
017/815 018
017 813 712
http://www.tosurdulica.org
turisticka.surdulica@gmail.com
05. Jul - 31. Avgust „SURDULIČKO KULTURNO LETO“ Kulturni centar
017/815 018
http://www.surdulickikulturnicentar.rs
02. Avgust „ZLATNE RUKE“ 5. sеptеmbra 27, 17530 Surdulica
017 813 712
http://www.tosurdulica.org
turisticka.surdulica@gmail.com
Avgust ROK FESTIVAL „ROCK GARDEN“ Surdulički kulturni centar
017/815
018 http://www.surdulickikulturnicentar.rs