Istorija duga dve hiljade godina svrstava Sremsku Mitrovicu među najstarija naselja u Srbiji. U periodu antičkog Rima grad je nazvan Sirmijum, a svoj vrhunac je doživeo u 3. veku Nove ere, kada je postao jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. U srednjem veku grad je nazvan po manastiru Svetog Dimitrija. Nakon uključenja u sistem Vojne granice sredinom 18. veka doživeo je nagli uspon i urbani razvoj. Savremeni grad je podignut na ostacima antičkog Sirmiuma. Lokaliteti antičkog Sirmijuma, od kojih se izdvajaju Carska palata, deo starog gradskog jezgra na Žitnom trgu, kao i Bazilika svetog Dimitrija, zatim Muzej Srema, koji po bogatstvu, vrednosti i retkosti eksponata, posebno iz perioda Rimskog carstva, spada među najznačajnije ustanove te vrste u zemlji, privlače veliku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Opština Sremska Mitrovica se nalazi na severozapadu Srbije na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnice, mačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Površina Sremske Mitrovice iznosi 76.153 ha od čega 74,1% obuhvataju poljoprivredne površine. Na teritoriji opštine živi oko 85.000 stanovnika odnosno 113 stanovnika po kvadratnom kilometru.Udaljenost od glavnog grada iznosi 77 km,a od Novog Sada 55 km. Ukupno se na teritoriji nalazi 26 naselja povezanih sa 263 kilometara saobraćajnica. Grad Sremska Mitrovica predstavlja privredni, administrativni i kulturni centar regiona i sedište Sremskog okruga.

Opština - Mesto

SREMSKA MITROVICA, ZASAVICA

Datum Naziv Kontakt
28. April - 04. Maj MEĐUNARODNA LIMSKO-DRINSKO-SAVSKA KAJAK KANU REGATA "MEMORIJAL VITOMIRA DIZDAREVIĆA ADMIRALA KUKA" Udruženje srpskih veslača TID-a
011/3907 123
http://www.srpski-veslaci.org.rs
April "DAN MAGARICA" Specijalni rezervat prirode Zasavica
022/614 300
http://www.zasavica.org.rs
Jul "VINSKI PARK" Svеtog Dimitrija 10, 22000 Srеmska Mitrovica
022 618 275
022 618 275
http://www.tosmomi.rs
turistorgsm@yahoo.com
11. Avgust - 15. Avgust MEĐUNARODNI FESTIVAL „SREM FOLK FEST“ Centar za kulturu „Sirmijum Art“
022/ 621 194
http://www.sremfolkfest.org.rs
Septembar "CARSKI SIRMIJUM-GRAD LEGENDI" Svеtog Dimitrija 10, 22000 Srеmska Mitrovica
022 618 275
022 618 275
http://www.tosmomi.rs
turistorgsm@yahoo.com
Decembar "MAGIČNI TRG" Svеtog Dimitrija 10, 22000 Srеmska Mitrovica
022 618 275
022 618 275
http://www.tosmomi.rs
turistorgsm@yahoo.com