Opština Šid je opština u Republici Srbiji. Nalazi se u AP Vojvodina i spada u Sremski okrug. Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 687 km². U jugozapadnom delu Vojvodine, kraj magistralne pruge Beograd - Zagreb, prostire se opština Šid s naseljenim mestima: Batrovci, Ilinci, Morović, Jamena, Višnjićevo, Kukujevci, Adaševci, Bačinci, Erdevik, Ljuba, Sot, Vašica, Berkasovo, Gibarac, Molovin, Bingula, Bikić Do i Privina Glava. Južno od Šida na udaljenosti 9,6 kilometara nalazi se moderan auto−put koji povezuje Srednju i zapadnu Evropu sa Jugoistočnom Evropom i Bliskim istokom.

U Šidu i okolini privlačne su prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti - praistorijsko nalazište Gradina na Bosutu, ostaci grada i crkve u Moroviću, crkva u Molovinu, srednjevekovni grad Berkasovo, grob Filipa Višnjića u Višnjićevu, galerija Save Šumanovića i Ilijanum u Šidu. Grobnica palih boraca na Sremskom frontu i dr. Razvijena je poljoprivreda, industrija, trgovina, uslužne delatnosti i saobraćaj. Poznati su poljoprivredo-industrijski kombinat i hemijska industrija. U ovom delu Srema na domaku Fruške gore poznata su lovišta, izletište Lipovača i manastir Privina Glava.

Opština - Mesto

ŠID, SELO BERKASOVO, SELO ERDEVIK

Datum Naziv Kontakt
10. Februar - 11. Februar „SREMSKA KOBASICIJADA“ Udruženje "Sremski svinjokolj i kobasicijada"
Cara Lazara 7, 22240 Šid
063/556 180
022 710 610, 022 710 661
http://www.tourismsid.rs
tourismsid@gmail.com , tourismsid@gmail.com
11. Februar - 14. Februar "SREMSKA VINIJADA" Cara Lazara 7, 22240 Šid
022 710 610 , 022 710 661
http://www.tourismsid.rs
tourismsid@gmail.com , tourismsid@gmail.com
12. April OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE PROBOJA SREMSKOG FRONTA Cara Lazara 7, 22240 Šid
022 710 610 , 022 710 661
http://www.tourismsid.rs
tourismsid@gmail.com, tourismsid@gmail.com
18. Maj - 20. Maj MOTO SKUP Moto klub „Šid“
063/8677 481
02. Jun “SREMSKA KULENIJADA” Cara Lazara 7, 22240 Šid
Privredna komora Srema
022/610 778
022 710 610, 022 710 661
http://www.tourismsid.rs
tourismsid@gmail.com (poslovni), tourismsid@gmail.com
http://www.sremska-kulenijada.rs
25. Avgust "SREMSKI RUČAK ČOBANSKI“ Cara Lazara 7, 22240 Šid
Udruženje gradjana "Sremski ručak čobanski"
064/0386 585
022 710 610, 022 710 661
http://www.tourismsid.rs
tourismsid@gmail.com, tourismsid@gmail.com