Sečanj je prigranična, ravničarska opština. Smeštena je u ekološkoj akumulativnoj ravnici Banata izmedu opštine Žitište, Zrenjanin, Kovačica, Alibunar i Plandište i državne granice prema Rumuniji. Prostire se na površini od 523 km2 sa 11 naseljenih mesta (35 km2) u kojima živi 16.377 stanovnika. Udaljen je od Beograda 90 km,a od Novog Sada 84 km. U reljefu opštine Sečanj diferenciraju se tri morfološke celine: Banatska lesna zaravan, Itebejska depresija i Aluvijalna ravan Tamiša. Centralno mesto u reljefu zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže. Opština Sečanj se nalazi u umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,2 C, i ona predstavlja jedan od najvetrovitijih delova Vojvodine (jugoistočni vetar-košava). Prirodne pogodnosti, arheološki i arhitektonski spomenici kulture i geostrateški položaj opštine pružaju mogućnost razvoja lovnoog, sportsko-ribolovnog, tranzitnog, sportsko-rekreativnog, izletničkog i boravišnog vida turizma. Infrastrukturno opština je veoma dobro povezana sa ostalim opštinama, ali je infrastrukturno nepovezana i izolovana u odnosu na susednu državu, Rumuniju.

Opština - Mesto

SEČANJ, JAŠA TOMIĆ, SELO JARKOVAC

Datum Naziv Kontakt
April POKRAJINSKA SMOTRA RECITATORA "PESNIČE NARODNA MOG" Obrazovno-kulturni centar
069/8023 445
April MEĐUNARODNI POZORIŠNI FESTIVAL „GEST“ Pozorišni klub "Gest"
069/1841 035
http://www.pkgest.org
Jun "KULTURNO LETO OPŠTINE SEČANJ" Kulturno-omladinski centar "Jovan Dučić"
065/2017 778
Septembar "TAMIŠKI KOTLIĆ" MZ Jaša Tomić
023/3848 234
Septembar FESTIVAL TRADICIONALNIH POZORIŠNIH FORMI "FETRA" KUD „dr Borisav Jankulov“
023/3848 853
Septembar "KROFNIJADA" Vožda Karađorđa 74, 23240 Sеčanj
023 841 770, 063 8840 390
http://www.tosecanj.rs
toosecanj@gmail.com