Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom Sremu okrug Sremski. Opština je nastala 1960. godine sa perifernih delova bivših srezova: Ruma, Stara Pazova i Zemun. Obuhvata površinu od 483,65 km2 i ima 21.506 stanovnika. Čine je 15 naseljenih mesta, a sedište je u naselju Pećinci. Udaljenost od Beograda (47 km) joj daje povoljan položaj. Na teritoriji Opštine je i specijalni rezervat prirode Obedska bara, koji zajedno sa 11000 ha šuma čini njen poseban prirodni resurs. Posebno bogatstvo predstavlja pojavljivanje termomineralnih izvora u njenom južnom delu. Smeštena je na evropskom koridoru E10 na 24. kilometru autoputa od Beograda ka Zagrebu, i deset kilometara od međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla".

Opština - Mesto

PEĆINCI, SELO KUPINOVO, SELO OGAR

Datum Naziv Kontakt
14. April - 15. April "KUPINIK-DANI ZMAJEVA" Udruženje "Zeleni pogled" i Turistička organizacija opštine Pećinci
064/8983 699
15. Maj - 19. Maj LIKOVNA KOLONIJA „KUPINOVO“ Udruženje "Likovna kolonija"
064/8983 692
01. Jun - 03. Jun "GIBANICIJADA" Turistička organizacija opštine Pećinci
064/8983 692
11. Avgust „REGATA MAJKE ANGELINE“ Turistička organizacija opštine Pećinci
064/8983 692
06. Oktobar "KURZOVINA FEST" Turistička organizacija opštine Pećinci
064/8983 692